సుజాత శృంగారం 13

telugu sex stories "ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉంది కదా." అన్నాడతను ఆమె భుజాల చుట్టూ చేతులు వేస్తూ. "మ్.." అంది సుజాత. "గుడ్. నాన్న దగ్గర ఎప్పుడూ అలా ఫ్రీగా ఉండాలి. ఓకేనా.." అన్నాడు. "ఓకే.." అంది సుజాత. "సరే..ఇప్పుడేం చేద్దాం? చదువుకుందామా? అడుకుందామా?" అన్నాడు. ఆమె కాస్త ఆలోచించి "ఏ ఆట ఆడుకుందాం?" అంది. "నీకు పుట్టుమచ్చలు ఉన్నాయి కదా?" అనాడు. "మ్.." అంది సుజాత. "నాకు కూడా ఉన్నాయి. ఒకసారి కౌంట్ చేద్దాం. ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళే విన్నర్. ఓకేనా." అన్నాడు. "మరి ఓడిపోతే ఏం చేయాలీ?"

అంది సుజాత అమాయకంగా. "అది అప్పుడు చెబుతానులే...స్టార్ట్ చేద్దామా?" అన్నాడతను. "మ్.." అంది సుజాత. "సరే, ముందు నీ వంటిమీద ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్కపెడదాం." అంటూ, ఆమెని మంచం పక్కన నిలబెట్టాడు. ఆమె కుడి చేయి తన చేతిలోకి తీసుకొని పరిశీలించాడు. ఏమీలేవు. అలాగే ఎడమ చేతిమీద కూడా. "ఓకే...నీ కాలు మంచంపై పెట్టు." అని ఆమె ఎడమ పాదాన్ని మంచం పై పెట్టించాడు. ఆమె వేళ్ళ దగ్గరనుండి తడుముతూ, మోకాళ్ళ వరకూ చూసాడు. ఏమీ కనపడలేదు. నెమ్మదిగా ఆమె ఫ్రాక్ ని తొడల పైకి జరిపాడు.

అతను అలా చేస్తుంటే, ఆమెకి కింద తడిసిపోతుంది. అయినా ఏమీతెలియనట్టు అమాయకంగా చూస్తుంది. ఆమె ఫ్రాక్ ని పైకి లేపుతుంటే, అతని చేతులు స్వల్పంగా కంపిస్తున్నాయి. నెమ్మదిగా, ఫ్రాక్ ని పూర్తిగా పైకెత్తేసాడు. పాల మీగడలా మెరుస్తున్న ఆమె తొడని చూస్తుంటే అతని చేతులు ఆగడం లేదు. సున్నితంగా దానిని నిమిరాడు. సుజాత భారంగా ఊపిరి తీస్తుంది. పుట్టుమచ్చలు వెదికే నెపంతో, నెమ్మదిగా మోకాళ్ళపై కూర్చొని, ఆమె తొడలను దగ్గరగా పరిశీలించ సాగాడు. అతని ఊపిరి వెచ్చగా ఆమె తొడలకు తగులుతుంది.

ఆ వెచ్చని ఊపిరికి ఆమెలో వేడి తపనలు మొదలై మనసులోనే గిలగిలా కొట్టుకుంటుంది. అతను ఆమె తొడను మెత్తగా పిసుకుతూ, చివరవరకూ పరిశీలించాడు. ఏమీ కనబడలేదు. పైకిలేచి, ఆమె ఎడమకాలుని కిందకి దింపి, ఆమె కుడిపాదాన్ని తన తొడపై ఉంచుకున్నాడు. పాదం చిటికెన వేలు, ఎగిసిపడుతున్న అతని అంగాన్ని సన్నగా తాకుతుంది. ఇద్దరి కాళ్ళూ వణికి పోతున్నాయి, కానీ ఎవరూ బయటపడకుండా గుంభనంగా ఆట కొనసాగిస్తున్నారు. తిరిగి వేళ్ళ దగ్గరనుండి వెదుకులాట మొదలెట్టాడు. బలిసిన అమె పిక్కలు చూస్తుంటే పిచ్చెక్కిపోతుంది

అతనికి. అలాగే ఆమె మోకాలి వరకూ వచ్చాడు. అక్కడ కనిపించింది ఒక పుట్టుమచ్చ. " బుజ్జీ, కౌంట్ వన్." అని ఆ మచ్చ మీద ముద్దు పెట్టాడు. "స్.." అంది సుజాత. నెమ్మదిగా ఆమె ఫ్రాక్ ని పైకిజరిపి, తొడలను సుతిమెత్తగా నొక్కుతూ, వెదుకుతూ ఉంటే, తొడ పైభాగంలో మరొకటి కనిపించింది. నెమ్మదిగా దానిపై మరో ముద్దు పెట్టాడు. అప్రయత్నంగా తొడను బిగించింది సుజాత. పైకి లేచాడు నాన్న. మంచంపై కూర్చుని, కూతురిని తన వళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నాడు. ఆమె మొహంపై వెదక సాగాడు. గడ్డం కింద చిన్నగా ఒకటి కనిపించింది. సమ్మగా దానిపై ఇంకో ముద్దుపెట్టాడు. ఆ తరువాత, చెవిపై ఒకటి, కనుబొమ్మపై మరొకటి.

ముక్కుపై ముక్కుపుడక స్థానంలో మరొకటి. ఇన్ని ముద్దులు వెచ్చగా తాకుతుంటే, సుజాత తాపం హద్దులు దాటిపోతుంది. తండ్రి భుజంపై చేతిని వేసి గట్టిగా నొక్కుతుంది. కూతురి తాపం అతనికి అర్ధమవుతుంది. అయితే ఆమె అణువణువూ ఆశ్వాదించడానికి తపించి పోతుండడంతో, ఈ సారి ఆమె మెడ కింద వెదికాడు. ఏమీ కనబడలేదు. ఆమె టాప్ పై చేయివేసి "తీసేయ్ బుజ్జీ.’ అన్నాడు. "నాన్నా.." అంది వణుకుతున్న గొంతుతో. అతను నెమ్మదిగా దానిని నడుము దగ్గరనుండి పైకి లేపాడు. ఆమె తన చేతులను పైకెత్తింది. దానితో టాప్ ను పూర్తిగా పైకి తీసేసాడు. ఆమె యవ్వన సంపద కళ్ళు జిగేల్ మనిపిస్తుంది.

ఎడమ స్థనం కింద చేయివేసి, దాన్ని కాస్త పైకి లేపాడు. ముచ్చికకు కాస్త పైన ఒక పుట్టుమచ్చ కనిపించింది. అక్కడ తండ్రి ముద్దు పెట్టబోతున్నాడని అర్ధమవుతుంది ఆమెకి. భారంగా ఊపిరి పీలుస్తుంటే, ఆమె స్థనాలు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాయి. అతను ముందుకు వంగి, స్థనం పై ఉన్న పుట్టుమచ్చ మీద ముద్దుపెట్టాడు. "స్..నాన్నా.." అంటూ అతని తలపై చేయి వేసింది సుజాత. ఇక ఆగలేక ఆమె ముచ్చిక చుట్టూ నాలికతో రాయ సాగాడు. "స్.."

అంటూ మెలికలు తిరిగి పోతుంది సుజాత. ఆమె కుడి స్థనాన్ని ఒక చేత్తో పట్టుకొని నెమ్మదిగా పిసుకుతూ, ఎడమ స్థనం ముచ్చికను నోటిలోకి తీసుకున్నాడు. ఆమె ప్రాణం జిలార్చుకుపోతుంది. ఒక చేత్తో తన తొడల మధ్య నలుపుకుంటూ, మరో చేత్తో, తండ్రి తలని తన స్థనానికి అదుముకుంటుంది. అప్రయత్నంగా "మ్ఁ..మ్ఁ.." అని చిన్నగా మూలుగుతుంది. ఆమె మూలుగుతుంటే మరింత కసెక్కిపోతుంది అతనికి. ఆమె స్థనం మొత్తాన్ని నోటిలోకి లాక్కొని చప్పరించ సాగాడు. "హబ్బా నాన్నా....స్...హా.." అంటుంది సుజాత. ఇక ఆగలేక ఆమెని మంచంపైకి తోసి, ఆమెని ఆక్రమించ బోతుండగా, తలుపు పై దబదబా బాదుతూ "ఏమండీ.." అని పిలిచింది సుజాత తల్లి. వెంటనే ఇద్దరూ లేచిపోయారు.

సుజాత గబగబా తన టాప్ వేసుకుంది. ఆమె వేసుకోగానే, అతను తలుపు బోల్ట్ తీసి "ఏమిటే?" అన్నాడు చిరాకుగా. "ఊరినుండి పాలేరు వచ్చాడు. కాస్త చూడండి." అని వెళ్ళిపోయింది. అతను తల తిప్పి సుజాత వైపు చూసాడు. ఆమె సిగ్గుగా నవ్వుతుంది. ఆమె దగ్గరికి వచ్చి "మిగిలిన ఆట తరువాత కంటిన్యూ చేద్దాం, అంతవరకూ.." అంటూ చటుక్కున దగ్గరకు లాక్కొని, పెదాలపై ముద్దుపెట్టి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. ఆమె పెదవి కొరుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతున్న తండ్రినే చూస్తూ "స్...అసలు కార్యక్రమం ఎప్పుడో..." అనుకుంది.

ఇక ఆ సాయంత్రం వరకూ పాలేరుకి ఊర్లో వ్యవసాయానికి సంబందించిన సామాను కొనడమే సరిపోయింది రాజారాంకి. ఇంటికి వచ్చేసరికి సాయంత్రం ఆరయింది. ఇంట్లోకి రాగానే అతని భార్య నవ్వుతూ "ఒకసారి అటు చూడండి." అంది. చూస్తే అక్కడ సుజాత మొహం ముడుచుకొని కూర్చుంది. "ఏమయిందీ?" అన్నాడతను ఆశ్చర్యంగా. "ఏదో కొంటానని మాట ఇచ్చారటగా...ఇంకా ఇంటికి రాలేదని అలిగింది." అంది ఆమె. వెంటనే ఉదయం ఆమెకి జీన్స్ కొంటానని మాట ఇవ్వడం గుర్తొచ్చింది. నవ్వుతూ ఆమె పక్కన కూర్చొని భుజాల చుట్టూ చేయి వేసి దగ్గరికి లాక్కొని "సారీరా బుజ్జీ, ఇప్పుడు వెళదామా?" అన్నాడు. సుజాత అటూ ఇటూ చూసి, అమ్మ వంటగదిలో ఉండడం గమనించి, నాన్న చెవిలో "ఊరకే ఏక్ట్ చేసా...లేకపోతే ఇరవైనాలుగు గంటలూ చదవమని చంపేస్తుంది. ఆల్ రెడీ నాకు అన్నీ వచ్చేసాయన్నా వినకుండా.."

అని కిసుక్కున నవ్వింది. అతను "అమ్మ దొంగ మొహమా...నిన్నూ.." అంటూ ఆమె పెదాలపై ముద్దు పెట్టాడు. సుజాత కంగారుగా విడిపించుకొని "అమ్మ.." అంది వంటగది వైపు చూస్తూ. ఆమె తన పని తాను చేసుకుంటుంది. అతను సర్దుకొని, కూతురికి కన్నుకొట్టి " ఎప్పుడూ బయటకేనా...కాస్త చదవచ్చుగా.." అన్నాడు గట్టిగా. సుజాత పరుగెత్తుకొని అమ్మ దగ్గరకి వెళ్ళిపోయి "చూడమ్మా నాన్న!...మధ్యాహ్నం నేను చదివింది అప్పచెబుతుంటే, మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడేమొ తిడుతున్నాడు." అంది. "అమ్మనీ.." అనుకున్నాడు నాన్న. "పోనీలేమ్మా....భోజనాలయిన తరువాత,ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు చదివిస్తారులే...ఏమండీ?" అంది అమ్మ. "అలాగే,అలాగే...రాత్రంతా నిద్ర పోనివ్వకుండా మరీ చదివిస్తా.." అన్నాడు మనసులో ఆనంద పడిపోతూ. సుజాత తలదించుకొని నవ్వుకుంది.

రాత్రి వరకూ చాలా భారంగా గడిచింది తండ్రీ కూతుళ్ళకి. అందరూ భోజనం ఎవరి గదుల్లోకి వాళ్ళు దూరాకా, ఒక అరగంట టీ.వీ. ముందు కూర్చొని, "ఏమండీ...పాపం దాన్ని చదివించండీ.." అని తన భార్య చేత అనిపించుకొని మరీ, సుజాత గదిలోకి వచ్చి తలుపేసి గడియ పెట్టాడు. సుజాత నిన్నటి డ్రెస్సే వేసుకొని మంచం మీద మఠం వేసుకొని కూర్చుని చదువుతుంది. అతను పక్కన కూర్చొని, నెమ్మదిగా ఆమె వళ్ళో ఉన్నా బుక్ తీసేసి పక్కన పెట్టేసాడు. ఆమె నాన్న వంక క్రీగంట చూసింది. "మ్ఁ...మధ్యాహ్నం ఎక్కడ వరకూ చదువుకున్నాం?" అన్నాడు. జవాబుగా ఆమె సిగ్గుగా నవ్వింది. ఆమె బుగ్గ మీద ముద్దుపెట్టి "ఎక్కడ ఆపేమో ఆ పేజీ తెరుద్దామా?" అన్నాడు. చిన్నగా తల ఊపింది.

నెమ్మదిగా ఆమె షర్ట్ విప్పేసాడు. లోపల బ్రా లేదు. "గుడ్...చెప్పింది ఇలా ఫాలో అవ్వాలి." అంటూ ఆమె స్థనం పై ముద్దు పెట్టాడు. "స్.." అంది సుజాత. "ఇక ఇక్కడ వెదకడం అయిపోయింది. ఇంక మిగిలిన చోట్ల వెదకనా?" అన్నాడు. "మ్ఁ.." అంది సుజాత. "అయితే రా...ఇక్కడ నిలబడు." అని ఆమెని కింద నిలబెట్టాడు. మెల్లగా ఫ్రాక్ హుక్స్ తీసేసరికి అది కుప్పలా ఆమె పాదాలపై పడింది. అతను ఆమెని వెనకి తిప్పి, తన మోకాళ్ళమీద నిలబడ్డాడు. కుతురి పిర్రల షేప్ చూస్తుంటే అతనికి మతి పోతుంది. రెండు చేతులతో రెండు పిర్రలనీ పట్టుకొని, ఒక దానిపై ముద్దు పెట్టాడు. ఆమె "స్..నాన్నా..."

అని సన్నగా గొణికింది. తన మీసాలతో ఆమె పిర్రలను బ్రష్ చేసాడు. ఆమెకి వళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కిపోతుంది. పెదాలను మునిపంట నొక్కుకుంటూ తాపాన్ని ఆపుకుంటుంది. ఆమెని మెల్లగా తనవైపుకి తిప్పుకున్నాడు. ఆమె కళ్ళు మూసుకొని భారంగా ఊపిరి పీలుస్తుంది. నెమ్మదిగా ఆమె తొడల మధ్యలోకి తొంగి చూసాడు. నాన్న అలా చూస్తుంటే, ఆమెకి కింద ఊటబావి అయిపోతుంది. అతను ముందుకి వంగి, ఆమె తొడల మధ్య ముద్దుపెట్టాడు. ఆమె కాళ్ళు వణికిపోతున్నాయి. ఆమె పువ్వు దగ్గర తన మీసాలతో గిలిగింతలు పెట్టాడు. ఆమె మెలికలు తిరిగిపోతూ "హబ్బా..నాన్నా..." అంది. అక్కడో ముద్దుపెట్టి, పైకి లేచాడు. ఆమె కళ్ళు తెరిచింది. "నేను లెక్కపెట్టడం అయిపోయింది. ఇక నీ వంతు."

అన్నాడు. తమకంతో ఆమెకి ఊపిరి అందడం లేదు. ఆమెని తన కౌగిలోకి తీసుకొని "లెక్కపెడతావా? బట్టలు తీసేయనా?" అన్నాడు ఆమె చెవిలో గుసగుసలాడుతూ. చిన్నగా తలఊపింది సుజాత. గొంతు తడారిపోతుంది ఆమెకు. అతను తన షర్టూ, లుంగీ తీసేసి నగ్నంగా నిలబడ్డాడు. సుజాత తల వంచుకొని నిలబడింది. ఆమె వళ్ళంతా సన్నగా కంపిస్తుంది. "బుజ్జి..రా.." అన్నాడతను. ఆమె అతని దగ్గరికి వచ్చింది. "వెతుకు.." అన్నాడతను. తలెత్తి చూస్తుండగా అతని ఛాతీపై ఒక పుట్టుమచ్చ కనిపించింది. అతని వైపు చూసింది సుజాత. చిన్నగా నవ్వుతున్నాడు. ఆమె కాస్త ముందుకు జరిగి, అతని ఛాతీపై ముద్దుపెట్టింది. అతను తమకంగా ఆమె వీపు చేయి వేసి నిమిరాడు. ఆ తరువాత వెతుక్కుంటూ కిందకి దిగింది సుజాత. నాన్న బొడ్డుకి నాలుగంగుళాల కింద ఒక పుట్టుమచ్చ కనిపించింది.

దానికి మరో రెండు అంగుళాల కింద, అతని దండం బుసలు కొడుతూ ఊగుతుంది. దానిపై మరో పుట్టుమచ్చ. కూతురి తలపై చేయి నిమిరాడతను. ఆమె ముందుకు వంగి, అతని దండంపై ముద్దుపెట్టింది. "హా..." అంటూ, ఆమె పైకి లేపి, గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు. అతని దండం ఆమె పొత్తికడుపుమీద బలంగా గుచ్చుకుంటుంది. "బుజ్జీ.." అన్నాడు తమకంగా. "నాన్నా.." అంది సుజాత చిన్నగా వణుకుతూ. ఆమె పిర్రల మీద చెయివేసి, మెత్తగా పిసుకుతూ ఇంకాస్త దగ్గరకి లాక్కొని ఆమె పెదాలపై ముద్దుపెట్టాడు. తేనెలో ముంచిన గులాబీ రేకుల్లా తియ్యగా, మృదువుగా ఉన్నాయి ఆమె పెదవులు. ఆ పెదవుల మత్తులో మరింత మత్తుగా నలిగిపోతున్నాయ్ ఆమె పిర్రలు. పొత్తికడుపుమీద అతని దండం కత్తిలా గుచ్చుకొని, హాయిని కలిగిస్తుంది ఆమెకి. ఆ వత్తిడికి తీయగా మూలుగుతుంది. తన నడుముని ముందుకి కదుపుతూ మరింత గుచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఆమె ప్రయత్నం గమనించి, మెల్లగా మంచం మీద పడుకోబెట్టేసాడు. ఆమె పక్కన పడుకొని, ఒక స్థనాన్ని నోటిలోకి తీసుకొని చప్పరిస్తూ,

ఆమె తొడల మధ్యలో చేయిపెట్టాడు. ఆమె "మ్ఁ.." అని మూలుగుతూ తొడలను దూరం చేసింది. ముద్దమందారం లాంటి కూతురి పువ్వుని ప్రేమగా తడిమాడతను. "ఆహ్...ఆహ్.." అంటూ, అతని దండాన్ని పట్టుకుందామె. ఎప్పుడూ అంత వేడిని గానీ, అంత సైజుని గానీ చూడలేదామె. గుటకపడడం లేదు. కొంత భయంగా కూడా ఉంది. దిగితే తట్టుకోగలనా అనిపిస్తుంది ఆమెకి. ఆమె వంటి మెత్తదనానికీ, ఆమె చెమట నుండి వస్తున్న మధురమైన పరిమళానికీ, చివరివరకూ ఆగగలనా అని సందేహమొస్తుంది అతనికి. అప్పటికే అతనిలో కామం శిఖరాలను ఎక్కేసింది. గబగబా ఊపిరిపీల్చుకుంటూ, అవ్వబోయే స్ఖలనాన్ని బలవంతంగా ఆపుకున్నాడు. ఆమెకి అప్పటికే కింద జలపాతమైపోతుంది. ఇక అలస్యం చేయకుండా, అతను ఆమెని వెల్లకిలా తిప్పడం. ఆమె తిరగడం ఒకేసారి జరిగింది. ఆమె తొడలను ఎడం చేస్తూ,

తన దండాన్ని ఆమె పూ..చీలికకు ఆనించాడు. ఆమె గుండె దడదడలాడుతుంది. నిజంగానే అంత సైజు భరించగలనా అనిపిస్తుంది ఆమెకి. "నాన్నా...వద్దు నాన్నా.." అంది వణుకుతున్న గొంతుతో. "పరవాలేదురా...బావుంటుంది.." అంటూ, నెమ్మదిగా తోసాడు. ఆమె పూరెమ్మలు భయంతో దానిని రిజెక్ట్ చేస్తున్నాయి. బాధతో చిన్నగా అరిచి "నెప్పిగా ఉంది నాన్నా.." అంది. అతను తన రెండు చేతులతో ఆమె తొడలను మరింత దూరం చేసి, బలంగా తోయబోతుండగా.....దబదబా తలుపులు బాదారు ఎవరో...

తరువాతి ఎపిసోడ్ రేపు....


 

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi