సుజాత శృంగారం 38

telugu sex stories ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసేసరికి నిద్ర వచ్చేసింది ఆమెకి. బెడ్ మీద పడి వళ్ళెరగకుండా నిద్ర పోయింది. రెండు సార్లు గిరి ఆమె రూమ్ లోకి వచ్చాడు గానీ, అక్క అలా నిద్రపోతూ ఉండడంతో డిస్టర్బ్ చేయలేక వెళ్ళిపోయాడు. తెల్లవారుఝామున నాలుగింటికి మెలుకువ వచ్చింది ఆమెకి. కంగారుగా లేచి,

పోయి తమ్ముడిని లేపి, ఫ్రెష్ అవ్వమని చెప్పి, తనూ బాత్ రూం లోకి దూరింది. ఇద్దరూ తయారయ్యేసరికి రిసెప్షన్ నుండి శాస్త్రి కాల్ చేసాడు. ఇద్దరూ కిందకి వెళ్ళారు. శాస్త్రి ఇద్దరినీ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. అందరూ కార్ లో బయలుదేరారు. నాలుగు వందల మైళ్ళ దూరాన్ని ఐదు గంటల్లో చేరడం వాళ్ళకి ఆశ్చర్యంగా థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది. వీళ్లు వెళ్ళేసరికి అక్కడకి మిగిలిన ఆఫీస్ స్టాఫ్ చేరుకుని ఉన్నారు. శాస్త్రి నేరుగా సుజాతని పరశురాం కొడుకు విజయ్ కి ట్రైనీ స్టేఫ్ గా పరిచయం చేసి, గిరిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. అతను షేక్ హేండ్ ఇస్తూ, “అనవసరంగా మీరు ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చారు.” అన్నాడు. “అదేంటీ?” అంది సుజాత ఆశ్చర్యంగా. “అవును, బ్యూటీ కాంటెస్ట్ కి వెళ్తే, తప్పకుండా మిస్ వర్ల్డ్ లేదా మిస్ యూనివర్స్ అయ్యేవారు.” అన్నాడు.

ఆ కాంప్లిమెంట్ కి సుజాత అందంగా సిగ్గుపడింది. “నేను జస్ట్ మాట వరసకి అనడం లేదు. మీరు సరేనంటే మన కంపెనీ తరఫునే స్పాన్సర్ చేస్తా.” అన్నాడు. అతని మాటల్లో సీరియస్ నెస్, సిన్సియారిటీ సుజాతకు అర్ధమయింది. అతని ఆఫర్ ని “సారీ, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు.” అని మర్యాదగా తోసి పుచ్చింది. “ప్లీజ్, మరోసారి ఆలోచించండి. లేకపోతే ప్రపంచం ఒక అధ్బుతమైన అందాన్ని చూసే అవకాశం కోల్పోతుంది.” అన్నాడు. సుజాత అందంగా నవ్వేసింది. “అదిగో, ఆ నవ్వు చాలు.” అన్నాడు. సుజాత చేతులు జోడిస్తూ “ప్లీజ్ సార్! నన్ను వదిలేయండి.” అంది. అతను ఒకసారి నిట్టూర్చి, “ఓకే, పోనీ మూవీస్ లోనైనా ఏక్ట్ చేయొచ్చుకదా?” అన్నాడు. సుజాతకి ఏం అనాలో, ఎలా తప్పించుకోవాలో అర్ధం కావడం లేదు

. ఆంతలో ఒక అమెరికా అమ్మాయి వచ్చింది అక్కడకి. ఆమెకి సుజాతని పరిచయం చేసాడు. ఆమెకూడా సుజాతని ఆరాధనగా చూస్తూ, “మీరు మీ ఫిగర్ ని అంత బాగా ఎలా మెయిన్ టైన్ చేస్తున్నారో చెప్పండి.” అంది వచ్చీరాని తెలుగులో. “యోగా చేస్తాను రోజూ.” అని చెప్పింది సుజాత. “ప్లీజ్, నాకూ నేర్పుతారా, నా ఫిగర్ పాడైపోతుందని ఇతను రోజూ తిడుతూ ఉంటాడు.” అంది అమాయకంగా విజయ్ ని చూపిస్తూ. సుజాత నవ్వుతూ, విజయ్ తో “అదేంటీ! ఫిగర్ పాడైతే మీరు స్టేఫ్ ని తిడతారా?” అంది నవ్వుతూ విజయ్ తో. “స్టేఫ్ ఏంటీ? షి ఈజ్ మై వైఫ్.” అన్నాడు. ఒక్కసారిగా షాక్ తింది సుజాత. అదే షాక్ తో “అదేంటీ? మీకు పెళ్ళి కాలేదని చెప్పారూ?” అంది.

“ఎవరు చెప్పారూ? మా నాన్నా? లేక ఆ శాస్త్రిగాడా?” అన్నాడు విజయ్ నవ్వుతూ. సుజాత అయోమయంగా చూస్తుంది. “నా పెళ్ళి అయ్యీ వన్ ఇయర్ అవుతుంది. అమెరికా అమ్మాయిని చేసుకోవడం నాన్నకి ఇష్టం లేదు. ఎలాగైనా నాకు ఇండియా అమ్మాయిని ఇచ్చి చేయాలని తన తాపత్రయం. అందుకే నిన్ను నా దగ్గరకి పంపాడు.” అని, “నిజానికి నీ అందం చూసి నిజంగానే షాక్ అయ్యాను.” అంటుంటే, అతని భార్య మోచేత్తో పొడిచింది. వెంటనే విజయ్ సుజాతతో “బట్, ఈ అమ్మాయిని లవ్ చేసేసాను, ఏం చేయనూ, బేడ్ లక్.” అన్నాడు నవ్వుతూ. ఆమె కూడా నవ్వుతుంది. సుజాత కూడా నవ్వుతూ “షి ఈజ్ క్యూట్.” అంది. అతను నవ్వుతూ, తన భార్యను దగ్గరకు లాక్కొని, “అందుకేగా పెళ్ళి చేసుకుంది.” అన్నాడు. సుజాత నవ్వేసి, “ఓకే, గుడ్ లక్.” అని వెళ్ళబోయింది. “వన్ మినిట్.” అన్నాడు అతను. సుజాత ఆగింది. “నేను చెప్పింది సీరియస్ గా ఆలోచించండి.” అన్నాడు. “ఏమిటీ?” అంది. “అదే మిస్ యూనివర్స్.” అన్నాడు. “సారీ సార్. నిజంగా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఎనీ హౌ, థేంక్స్ ఫర్ యువర్ ఆఫర్ అండ్ కాంప్లిమెంట్.” అని వెళ్ళిపోయింది.

అక్కడనుండి హోటల్ కి వచ్చాకా, జరిగింది విని పగలబడి నవ్వుతూ “పాపం, పరశురాం ముచ్చట తీరదన్న మాట.” అన్నాడు గిరి. సుజాత కూడా నవ్వేస్తూ, “ఇక సామాను సర్ధు, ఫ్లైట్ కి టైం అవుతుంది.” అంది. “మొత్తానికి పరశురాం ఖర్చుతో విదేశాలు చూసేసాం. అతని రుణం ఎలా తీరుతుందో.” అంటూ, లేచాడు గిరి. మొత్తానికి అక్కడ నుండి ఇండియాకి నెక్స్ట్ డే చేరారు. ఒకరోజు రెస్ట్ తీసుకొని, పరశురాంని కలిసి జరిగింది చెప్పింది సుజాత. అతను నిట్టూర్చి, “నిన్ను చూసాకైనా మనసు మార్చుకుంటారనుకున్నాను. ఓకే..” అన్నాడు బాధగా. సుజాత “సారీ సార్.” అని, వెళ్ళబోతుంటే, “ఒక్క విషయమమ్మా..” అన్నాడు. సుజాత ఏమిటన్నట్టు చూసింది. “నిన్ను


నా కోడలిగా చేసుకుందామనుకున్నాను. కుదరలేదు. నువ్వు నా ఎదురుగా ఉంటే, నాకు కాస్త గిల్టీగా ఉంటుంది.” అన్నాడు. సుజాత ఒకసారి అతని వైపు సూటిగా చూసి, “ఓకే సార్, రిజైన్ చేస్తాను.” అంది. అతను కంగారుగా “నా ఉద్దేశ్యం అది కాదు. ముంబయ్ లో నాకు వేరే కంపెనీ ఉంది. నేను సాధారణంగా అక్కడకి రాను. నీకు శాలరీ ట్రిపుల్ చేస్తాను. అక్కడకి వెళ్ళిపో.” అన్నాడు.

జరిగిన విషయాన్ని ఇంట్లో చెబితే, వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. కానీ మంచి శాలరీ అని అందరినీ ఒప్పించి, ముంబయ్ కి చేరింది. అక్కడ సుజాత పెదనాన్న పెద్దకూతురు సీత ఉంది. సుజాత ఫ్లైట్ దిగగానే, సీత, అతని కొడుకు రాము వచ్చి రిసీవ్ చేసుకున్నారు. సుజాత రాము బుగ్గ గిల్లి, “పెద్దాడైపోయాడు అక్కా.” అని, వాడిని “ఏం చదువుతున్నావురా?” అని అడిగింది. వాడు సిగ్గుపడుతూ “ఎయిత్ క్లాస్.” అన్నాడు. సీత నవ్వేస్తూ, “వాడికి సిగ్గు ఎక్కువా, చదువు తక్కువా..” అంది. తరవాత అందరూ కలసి సీత ఇంటికి చేరారు. అది ఒక టూ బెడ్ రూం ఫ్లేట్. సుజాత లగేజ్ ని రాము గదిలో సర్ధుతూ, “నువ్వు ఇక వీడితో ఎడ్జస్ట్ అవ్వాలి.” అంది. సుజాత “సరే” అని, “బావగారు ఎక్కడా?”


అంది. “ఆయన చాలా బిజీలే, ఎప్పుడో రాత్రికి గానీ చేరరు.” అంది. మొత్తానికి కబుర్లలో రాత్రి వరకూ గడిపేసి, డిన్నర్ చేసి, గదిలోకి వెళ్ళింది. అప్పటికే రామూ గాడు మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు. నిద్రలో వాడు చాలా ముద్దుగా అనిపించి, బుగ్గమీద ముద్దు పెట్టి, వాడి పక్కనే పడుకుంది. క్షణాల్లో నిద్రపట్టేసింది ఆమెకి.

మధ్య రాత్రప్పుడు ఏదో చప్పుడు అవుతుంటే మెలుకువ వచ్చింది ఆమెకి. కిర్రికిర్రుమంటున్న ఆ చప్పుడేంటో వెంటనే గుర్తు పట్టింది. “అయితే బావగారు రావడం, అక్క మీదకెక్కడం జరుగుతుందన్న మాట.” అని నవ్వుకొని, పక్కకి ఒత్తిగిల్లింది. పక్కన రాము లేడు. “బాత్ రూంకి వెళ్ళాడేమో!” అనుకొని బాత్ రూం వైపు చూస్తే, అది బయటినుండి గెడ వేసి ఉంది. “ఎక్కడకి వెళ్ళాడు వీడు?” అనుకుంటూ, హాల్ లోకి వచ్చి, అక్కడ కనబడిన దృశ్యం చూసి షాక్ అయ్యింది.

అక్కడ రాము తలుపుకు ఉన్న కన్నం లోంచి, అతని అమ్మా నాన్నల రాసలీల చూస్తున్నాడు. ఆ పని చాలాకాలంగా చేస్తున్నట్టు వాడి బాడీలాంగ్వేజే చెబుతుంది. చూడడమే కాదు, చూస్తూ నిక్కర్ నుండి తన అంగాన్ని బయటకి తీసి నలుపుకుంటున్నాడు. అది చూసి, “వార్నీ..” అనుకొని, లోపలకు వెళ్ళిపోయింది. లోపల మంచం మీద పడుకొని, కళ్ళు మూసుకొని, రాము గాడి గురించి ఆలోచించసాగింది. “ఈ వయసులో వీడికి ఈ యావ ఏమిటీ?” అని. అంతలోనే తనకు తాతయ్యతో జరిగిన మొదటి అనుభవం గుర్తొచ్చింది. అప్పుడు తన వయసు దాదాపుగా రాము గాడి వయసే. కానీ తను ఆడపిల్ల కాబట్టి, తొందరగానే ఎదిగింది. వీడుకూడా ఎదిగిపోయాడా? అని అనుకుంటూ


ఉండగా, రాము పిల్లి లాగ వచ్చి, మంచంపై పడుకుండిపోయాడు. వాడి నుండి వగరుగా ఏదో వాసన వస్తుంది. అన్ని సంవత్సరాల అనుభవంలో ఆ వాసన ఏమిటో తేలిక గానే పసిగట్టింది. అక్కడ నలుపుకుంటూ కార్చుకున్నాడు వెదవ. అదే వాసన అది. “అమ్మో, వీడు పెద్దాడయిపోయాడు.” అనుకొని, నవ్వుకుంటూ, వెల్లకిలా పడుకొని, నిద్రపోయింది.

దాదాపు ఒకగంట తరవాత తన స్థనాలకు కింద ఎవరిదో చెయ్యి పడితే మెలుకువ వచ్చింది ఆమెకి. రాము నిద్దట్లో వేసాడు. మళ్ళీ నిద్రపోడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, ఆ చేయి కాస్త కదిలినట్టు అనిపించింది. అప్పుడు వచ్చింది ఆమెకి అనుమానం, వీడు నిజంగానే నిద్దట్లోనే వేసాడా, లేదా తను నిద్ర పోతుందీ అనుకొని వేసాడా అని. విషయం తెలుసుకోడానికి కదలకుండా పడుకుంది. రెండు నిమిషాల తరువాత, వాడి చేయి నెమ్మదిగా కదిలింది. అయితే స్థనాల వైపు కాదు. పొత్తికడుపు వైపు. సుజాత ఊపిరి బిగబట్టి గమనిస్తుంది.


ఆమె పడుకున్న పొజిషన్ లో ఆమె టాప్ బొడ్డుకి నాలుగంగుళాల పైకి జరిగి ఉంది. వాడి చేయి ఆమె పొత్తికడుపు మీదకి జరిగింది. సుజాతలో ఉత్సుకత పెరిగిపోతుంది. వాడు తన చేతిని నెమ్మదిగా ఆమె బొడ్డు దగ్గరకి తెచ్చాడు. కొన్ని క్షణాలు ఆగి, నెమ్మదిగా ఆమె బొడ్లో వేలుపెట్టాడు. “అమ్మనీ..” అనుకుంది సుజాత. వాడు నెమ్మదిగా ఆమె బొడ్డు లోతు చూసి, ఒకసారి నిమిరి, ఈసారి తన చేతిని నెమ్మదిగా పైకి కదుపుతూ టాప్ లోనికి తోసాడు. ఆమెకి ఇంకా ఏం చేస్తాడో అన్న టెన్షన్ మొదలయ్యింది. వాడు నెమ్మదిగా చేతిని లోపలకి పోనిచ్చి, బ్రా అంచుల దగ్గర ఆపాడు. కొన్నిక్షణాలు ఆగి, ఒక స్థనాన్ని కిందనుండి రెండు వేళ్ళతో నెమ్మదిగా నొక్కాడు. “అమ్మనీ, వీడు బోర్డర్ దాటేస్తున్నాడు.” అనుకొని, చిన్నగా కదిలింది. వెంటనే వాడు కంగారుగా చేయి తీసేసాడు.

సుజాత చిన్నగా నవ్వుకొని, పక్కకి తిరిగి పడుకుంది. వాడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే, సుజాతకి తన శృంగార జీవితం గుర్తుకొస్తూ ఉంది. తాతయ్య, పెదనాన్న, మనోహర్, మాలతి, నాన్న, రవి అన్నయ్య, గిరి…ఒక్కొక్కరితో ఒక్కో అధ్బుతమైన అనుభవం. ఈసారి అనుభవం ఎవరితోనో? ఆమె ఆలోచిస్తూ ఉండగా, రాము గాడి చేయి మళ్ళీ ఆమె మీద పడింది. అయితే ఈసారి నడుముమీద. ఈసారి నిజంగా నిద్రలోనే వేసాడా? తెలుసుకుందామంటే, వాడికి వ్యతిరేక దిశలో పడుకుంది. కావాలని వేసి ఉంటే, ఈసారి ఏం చేస్తాడు? వాడిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా, ఎంతవరకూ వెళతాడో చూడడానికి డిసైడ్ అయ్యింది.

సుజాత ఏడో శృంగార యాత్ర—(అక్కయ్య కొడుకుతో)

నడుముమీద వాడి చేయి కొద్దినిమిషాలు అలాగే కదలకుండా ఉంది. నిజంగానే నిద్రలోనే వేసాడని ఆమె అనుకుంటూ ఉండగా, వాడి చేయి నెమ్మదిగా స్థనాల వైపు కదిలింది. సుజాత అలాగే కదలకుండా ఉంది. వాడు తన చేతిని మెల్లగా ఆమె స్థనాల పైకి తెచ్చి ఆపాడు. ఒక నిమిషం కదలకుండా ఉండి, నెమ్మదిగా ఆమె దగ్గరకి జరిగి, ఆమె వెనక భాగానికి ఆనుకున్నాడు. ఆమె మోకాళ్ళ వంపులో అతని మోకాళ్ళను ఉంచాడు. వాడి మొత్తను ఆమె పిర్రలకు ఆనించాడు. లెగిసిన వాడి అంగం, ఆమె పిరుదుల మధ్య చీలికలో తగిలీ తగలనట్టు తగులుతుంది. ఆ మాత్రం తాకిడికే వాడి అంగం గట్టిదనం తెలుస్తుంది. “పద్నాలుగూ, పదిహేనేళ్ళ వయసుకే వీడిది ఇంత ఎదిగిందా!?” అని ఆశ్చర్యపోయింది సుజాత. అంతలో వాడు ఆమె స్థనాలపై ఉన్న చేతిని కదిపి, ఒకసారి సున్నితంగా నిమిరాడు. అలా నిమిరుతూ ఉన్నపుడు


 

వాడి చేయి వణుకుతూ ఉండడం ఆమెకి తెలుస్తుంది. “అంతటితో ఆగిపోతాడా, ఇంకా ముందుకు వెళతాడా?” అన్న ఉత్సుకత తినేస్తుంది ఆమెని. వాడు ఆమె స్థనాలపై తన చేతిని అలాగే ఉంచేసాడు చాలాసేపు. సుజాతకి ఉత్సుకతతో నరాలు తెగిపోయేట్టు అనిపిస్తుంది. “ఇంకా ఏం చేయడే వెదవా? బహుశా భయపడ్డాడేమో!” అని అనుకుంటూ ఉండగా, వాడు ఆమె స్థనాన్ని తన వేళ్ళతో సున్నితంగా నొక్కాడు. ఆ నొక్కుడు తమాషాగా, సరదాగా అనిపించింది ఆమెకి. ఇంకేం చేస్తాడో అని ఎదురుచూడసాగింది. వాడు మళ్ళీ రెండు నిమిషాలు ఏం చేయకుండా అలాగే ఉండిపోయి, మళ్ళీ నొక్కాడు, అయితే కాస్త గట్టిగా. సుజాత నుండి ఏ కదలికా లేకపోవడంతో వాడికి ధైర్యం వచ్చినట్టుంది. కొద్దిసేపు నెమ్మదిగా ఆమె స్థనాలను నొక్కుతూ ఉన్నాడు. సుజాత కావాలని చిన్నగా కదిలింది. వాడు చేసేపనిని ఆపేసి, చెయ్యి అలాగే ఉంచి, కదలకుండా ఉండిపోయాడు. రెండు నిమిషాల తరవాత, సుజాత మళ్ళీ కదలకుండా ఉండడంతో, ఆమె స్థనాలపైనుండి చేతిని తీసి, మళ్ళీ నడుముపై వేసాడు. మళ్ళీ కొద్దిసేపు కదలకుండా ఉన్నాడు. “ఈసారి ఎటువైపు వెళతాడో..” అనుకుంటూ, ఊపిరి బిగబట్టింది సుజాత. ఈసారి వాడు చేతిని ఆమె పొట్ట మీదకు తెచ్చి, మళ్ళీ ఆమె బొడ్లో వేలు పెట్టాడు. సుజాతకు నవ్వొచ్చింది, వీడికి ఈ బొడ్డు పిచ్చేంటా అని. వాడు ఆమె బొడ్డుతో కొద్దిసేపు ఆడుకొని, చేతిని ఇంకా కిందకి దించాడు. నెమ్మదిగా తడుముకుంటూ ఆమె నైట్

[the_ad id="3498"]

ఫేంట్ అంచులోంచి, చేతిని కాస్త లోపలకి తోస్తూ, ఆమెకి మరింత అతుక్కుపోయాడు. ఈసారి వాడి అంగం గట్టిగా ఆమె పిర్రల మధ్య గుచ్చుకుంటుంది. ఆమె కదలక పోయినా, వాడు ఎందుకో ఆమె మీద నుండి చెయ్యి తీసేసి, కాస్త దూరం జరిగాడు. రెండు నిమిషాలు వాడు దగ్గరకి రాకపోవడంతో, వెదవకి బులబాటం తీరిపోయి ఉంటుంది అనుకుంది. కానీ వాడు మళ్ళీ ఆమెకి అతుక్కుపోయి, నడుము చుట్టూ చేయి వేసాడు. మళ్ళీ వాడి అంగం ఆమె పిర్రల మధ్య గుచ్చుకుంది. అయితే మరింత వాడిగా. అప్పుడు అర్ధమయింది ఆమెకి, వాడు నిక్కర్ తీసేసాడని. ఆమె రియాక్ట్ అయ్యేలోగా, వాడు తన అంగాన్ని ఆమె పిర్రల మధ్య గట్టిగా గుచ్చి, తన చేతిని ఆమె నైట్ ఫేంట్ లోకి తోసేసాడు. ఇప్పుడు రియాక్షన్ ఇస్తే, ఇంతసేపూ తాను మెలుకువగా ఉన్న సంగతి వాడికి తెలిసిపోతుంది. ఇక నిద్ర పోతున్నట్టు నటించడం తప్పా, వేరే మార్గం కనిపించలేదు ఆమెకి. అందుకే, అలాగే కదలకుండా ఉండిపోయింది. సుజాత కదలక పోవడంతో, వాడు స్వేచ్చగా తన చేతిని ఆమె నైట్ ఫేంట్ లోపలకి ఇంకాస్త తోసి, ఆమె పువ్వుని చేరుకొని, నెమ్మదిగా పామసాగాడు. ఈసారి సుజాతలో వేడి రాజుకోసాగింది. “ఛా! చిన్నపిల్లాడే కదా అని చూస్తే, వీడేంటీ ఏదేదో చేసేస్తున్నాడూ?” అనుకుంది భారంగా. ఈలోగా

వాడిపని వాడు చేసేస్తున్నాడు. ఆమె పువ్వుని చిన్నగా నలుపుతూ, తన అంగాన్ని ఆమె పిర్రల మధ్య గుచ్చుతూ, చిన్నగా ఊగడం మొదలుపెట్టాడు. వాడి చర్యలకి ఆమె నలిగిపోతుంది. చిన్నపిల్లాడి అంగంలా లేదు వాడిది, గుచ్చుకుంటుంటే తెలుస్తుంది. ఆమె పిర్రల మెత్తదనం వాడికి మరింత కసి పెంచిందో ఏమో, ఆమెకి మెలుకువ వస్తుందేమో అని కూడా ఆలోచించకుండా, బలంగా పొడిచేస్తున్నాడు. వస్తున్న నిట్టూర్పుని, బలవంతంగా పెదవిని మునిపంట నొక్కిపెట్టి ఆపుకుంటుంది. వాడు చేతిని మరింత తోసి, పూ ద్వారాన్ని అందుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు గానీ, పెంటీ ఉండడంతో వాడి వల్ల కావడం లేదు. దానిని అలాగే పైపైన నలిపేస్తూ, పిర్రల వెనక ఊగుతూ, చివరకి తన రసాన్ని కక్కేసాడు. అది సుజాత పిర్రలకి ఫేంట్ పైనుండే వెచ్చగా తాకింది. వాడు కొద్దిసేపు అలాగే ఆమెని కరుచుకొని ఉండిపోయాడు. “హమ్మయ్య!” అనుకుంది సుజాత. తరవాత కొద్దిసేపటికి వాడు గాఢ నిద్రలోకి జారుకున్నక, ఆమె లేచి, బట్టలు మార్చుకొని పడుకుంది.
[the_ad id="3502"]
మర్నాడు లేచిన తరువాత వాడిని గమనించసాగింది. ఎప్పటిలాగే, వాడు సిగ్గుపడుతూ తల దించుకొనే ఉన్నాడు, కానీ రహస్యంగా తన శరీరాన్ని చూపులతో తడిమేయడాన్ని కనిపెట్టింది. “వీడి దగ్గర ఇక జాగ్రత్తగా ఉండాలి.” అనుకుంది. వాడు స్కూల్ కి వెళ్ళిన తరవాత, సీత తన భర్తతో పాటు ఆఫీస్ కు బయలుదేరుతూ, “మేం వచ్చేసరికి ఎనిమిది దాటుతుంది. రాము గాడు ఐదింటికే ఇంటికి వచ్చేస్తాడు. నువ్వు అంతకంటే ముందు వస్తానంటే,


డూప్లికేట్ కీ ఇస్తాను.” అంది. “అవసరం లేదక్కా, నేను వచ్చేసరికి ఐదు దాటిపోతుందిలే.” అంటూ వాళ్ళతో పాటూ కిందకి వచ్చి, ఆఫీస్ వాళ్ళు ఎరేంజ్ చేసిన కారులో వెళ్ళిపోయింది. తిరిగి వచ్చేసరికి సాయంత్రం ఐదున్నర అయ్యింది. ఇంట్లోకి వెళ్ళేసరికి రాముగాడు హాల్ లో కూర్చొని, టీ.వీ చూస్తున్నాడు. వాడిని చూసి, “ఏరా, చదవకుండా టీ.వీ చూస్తున్నావా?” అని గదమాయించింది సుజాత. “ఎంత చదివినా రావడం లేదు పిన్నీ.” అన్నాడు వాడు అమాయకంగా. “అవునులే, కాన్సెంట్రేషన్ అంతా వేరేదానిపై ఉంటే, చదువెలా వస్తుందీ!” అని మనసులో అనుకొని, “బుక్స్ తీసుకురా, నేను చెప్తా.” అంది. “అలాగే పిన్నీ, ముందు నువ్వు బాత్ రూంకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి రా, చెబుదువుగాని.” అన్నాడు టీ.వీ పైనుండి దృష్టి మరలచకుండా. “సరే! ఈ లోగా నువ్వు బుక్స్ తియ్యి.” అని, రూంలోకి వెళ్ళి, నైట్ డ్రెస్ తీసుకొని బాత్ రూంలోకి అడుగుపెట్టాకా, అప్పుడు వచ్చింది ఆమెకి డౌట్. “అవునూ! ప్రత్యేకంగా బాత్ రూంకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి రా అని ఎందుకన్నాడూ?” అనుకుంటూ, ఆ బాత్ రూం అంతా పరిశీలనగా చూసింది.

[the_ad id="3497"]

మొత్తం అంతా వెదికి, డోర్ కి ఉన్న ఒక కన్నాన్ని కనిపెట్టింది. దాన్ని అంతకు ముందే పెట్టినట్టు తెలిసిపోతుంది. “అమ్మ వెదవా! వీడి పని పట్టాలి.” అనుకుంది. జాగ్రత్తగా కేలుక్యులేట్ చేసి, ఆ కన్నం నుండి చూసినా ఏమీ కనబడని కార్నర్ కి వెళ్ళి, బట్టలు తీసేసింది. ఆ బట్టలను హేంగర్ కు తగిలిస్తుండగా, కన్నం దగ్గరకి వాడు రావడం పసిగట్టింది. నవ్వుకొని, తాపీగా స్నానం చేయసాగింది. రాము ఆ కన్నం లోంచి, సుజాతను చూడడానికి రకరకాలుగా ప్రయత్నించి, చివరకి కుదరక వెళ్ళిపోయాడు. సుజాత “నీకు పిన్నినిరా, నా దగ్గరా నీ వేషాలూ?” అనుకొని, నవ్వుకుంది. తరవాత, స్నానం ముగించి, నైట్ డ్రెస్ వేసుకొని, వాడి దగ్గరకు వచ్చి, “ఏరా! ఏవీ బుక్సూ?” అంది.

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

http://freetelugusexstories.com

http://telugu-sexstories.net

http://telugumasala.website

http://telugusexstorieslo.com

http://telugusexstories.website

http://telugusexstorieskathalu.net

http://telugusexstories.desi